درباره ما

در سال 1394 تیم اختصاصی ما شروع به همکاری با متخصصین تغذیه حیوانات ، دامپزشکان برجسته و کارشناسان علوم حیوانات خانگی کرد تا بتواند غذایی را تولید کند که در صنعت غذای غذای خشک امپریالحوانات خانگی تحول ایجاد شود. ما متعهد هستیم که دنیا را به مکان بهتری برای حیوانات خانگی در همه عرصه ها تبدیل کنیم . به همین دلیل ما بنیاد سلامتی را با ماموریتی که فراتر از تغذیه است برای کمک به حیوانات شروع کردیم.

گروه تولیدی صنعتی امپریال با هدف ایجاد حس امنیت در برطرف کردن نیازهای پت شما با تکیه بر علم دامپزشکان متخصص، برای برقراری کیفیت عالی ، نوآوری در محصول و ایجاد ارزش آفرینی با افتخار به عنوان یک تولیدکننده ایرانی ، ثابت قدم در برآورده کردن رضایت شما و عضو ویژه خانواده شما هستیم

صفحه مناسب چاپ